Általános Szerződési Feltételek

Honlap üzemeltető:

Eloore s.r.o.

IČO 51810310

DIČ 2120797503

Gaštanová 937/6, 943 01 Štúrovo, Szlovákia

Ha a honlap használatának, vagy a szolgáltatások nyújtásának feltételeivel nem ért egyet, kérem, ne használja az oldalt.

Vásárlási feltételek

A honlapon feltüntetett szolgáltatások e-mail vagy az oldalon található kapcsolati űrlap segítségével rendelhetők meg.

A szolgáltatás ellenértékét a megrendelést követően kiállított számla alapján szükséges banki átutalással megtéríteni a szolgáltatás nyújtása előtt.

Az ingyenes szolgáltatások esetén a megrendelőnek a szolgáltatás nyújtása előtt és után sem keletkezik fizetési kötelezettsége.

Az oldalon feltüntett árak alanyi adómentesek. Áfa tartalmuk 0%, és így is kerülnek kiszámlázásra.

E-mail címek kezelése

A honlapon megadott email címmel a látogató hozzájárul ahhoz, hogy felkerüljön az Üzemeltető elektronikus hírlevél listáira. A listáról történő leíratkozás e-mailes megkeresés alapján vagy a kiküldött e-mailek láblécében elhelyezett linken lehetséges.

Panaszok rendezése

Bármilyen panasz felmerülése esetén kérjük, elsőként velünk vegye fel a kapcsolatot telefonon, e-mailben vagy a honlapon található kapcsolati űrlap segítségével.

A panaszok alternatív kezelésére hivatott szerv:

Slovenská obchodná inšpekcia 
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
Staničná 9
POBOX 49A
950 50 Nitra 1

Slovakia
tel.: 037/7720 001, 037/7720 034
fax: 037/7720 024
e-mail: nr@soi.sk

Érvénybe lépett: 2020. Február 27.

Adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelő:

Eloore s.r.o.

IČO 51810310

DIČ 2120797503

Gaštanová 937/6, 943 01 Štúrovo, Szlovákia

Elérhetőségek: e-mail: info@marketingpipa.com

Személyes adatok feldolgozása

Ügyfeleink csak azon személyes adatainak feldolgozására kerül sor, melyek a honlap információs rendszerének felhasználásával, valamint ügyfélszolgáltatásainkkal kapcsolatosan fontosak. Az alábbi személyes adatokról van szó: család- és utónév, titulus, állandó lakhely, kézbesítési cím, e-mail, telefonszám, fizetési adatok, IP cím, rendelési előzmények.

Az adatkezelés célja

A személyes adatok feldolgozásának célja:

az Ügyfél és a társaság között kötött szerződés teljesítése

adójogi bizonylat kiállítása

marketingcélra – ügyfeleink tájékoztatása új termékeinkről és szolgáltatásainkról (csakis ügyfeleink előzetes és önkéntes beleegyezése alapján)

a társaság törvényes előírásokból következő, esetleges jogi kötelezettségeinek teljesítése (pl. termékkel kapcsolatos panasztétel)

a weboldal-felhasználó azonosítása

a felhasználói bejelentkezés online szolgáltatás esetén, értesítésről küldött rendszerinformációk.

Az adatfeldolgozás jogalapja

A társaság által végrehajtott adatfeldolgozás az alábbi jogalap szerint valósul meg:

az érintett személy beleegyezését adta személyes adatainak feldolgozására

az adatfeldolgozás nélkülözhetetlen a társaság és az ügyfél közt létrejött szerződés teljesítése okán

az adatfeldolgozás nélkülözhetetlen a egyedi szabály alapján, továbbá a Szlovák Köztársaság 297/2008 törvénye (a bűncselekményből származó bevételek legalizálása elleni védelemről) alapján.

Személyes adatok tárolásának ideje és helye

a szerződés/üzleti kapcsolat teljesítése céljából gyűjtött személyes adatokat a társaság feldolgozza és tárolja a szerződés lejáratáig, a szavatosságot és garanciafeltételeket beleértve

amennyiben az Ügyfél engedélyezi a társaság részére személyes adatainak marketing célokra történő felhasználását a beleegyező nyilatkozatban feltüntetett ideig vagy a beleegyezés visszavonásáig

az egyedi szabályok alapján gyűjtött személyes adatok tárolása ezen szabályok által szabályozott ideig történik.

Harmadik személyek személyes adatokhoz való hozzáférhetősége

Személyes adatokhoz való hozzáférésre csak a társaság nevében eljáró harmadik személyeknek van lehetőségük. Ezen személyek az ügyfelek személyes adatait csak az Adatvédelmi Feltételekkel összhangban használhatják.

Az ügyfelek személyes adataihoz való hozzáférhetőséggel rendelkeznek továbbá a meghatalmazott személyek, azonban csak a társaság meghatalmazott személlyel szembeni jogi kötelezettségei teljesítésének feltétele mellett.

Az érintett személy jogai

Az ügyfelek jogai:

az érintett személyt érintő személyes adatokhoz való hozzáférést kérni az üzemeltetőtől

a személyes adatok módosításának joga (amennyiben az Ügyfél adatai helytelenek vagy módosultak)

a személyes adatok törlésének joga (amennyiben azok helytelenek vagy törvénytelenül kerültek feldolgozásra)

az adatkezelés korlátozásának joga (amennyiben az Ügyfél úgy kívánja, csak a legszükségesebb törvényes okokból kerülnek feldolgozásra)

az adatkezelés ellenzésének joga (amennyiben az Ügyfél úgy gondolja, hogy a társaság személyes adatait illetéktelenül kezeli, ellenezheti azt

az adatok pontosságához fűződő jog (az ügyfelek kérhetik a társaságot, hogy számukra személyes adataikat szerkesztett, széles körben elterjedt és gépi úton feldolgozható formátumban vehessék igénybe. Az ügyfelek kérhetik továbbá ezen személyes adatok egy másik üzemeltető részére történő átvitelét.)

Az ügyfelek a felügyelő szervnél (a Szlovák Köztársaság Adatvédelmi Hivatala – (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Tel: 02/ 32 31 3214, E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk) tehetnek panaszt.

Amennyiben az adatkezelésre az írásbeli beleegyezés alapján kerül sor, az érintett személy jogában áll beleegyezését bármikor visszavonni. A beleegyezés visszavonása nem érinti a beleegyezés visszavonása előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az érintett személy adatvédelmével, valamint jogainak érvényesítésével kapcsolatosan, kérem, keressenek fel bennünket az alábbi címen, ill. telefonszámon: info@marketingpipa.com.

Adatkezelés az Ügyfél hozzájárulása alapján (marketing-célra)

A társaság direktmarketing-stratégiát használ, hogy az ügyfeleit az aktuális termékeiről és szolgáltatásairól tájékoztassa. E célra csak az esetben használja fel az ügyfelek személyes adatait, amennyiben azok előzetes hozzájárulásukat adták. Az ügyfelek jogában áll ezen hozzájárulást bármikor indoklás nélkül és azonnali hatállyal, e-mailes megkeresés alapján visszavonni. Az Ügyfél részéről történő hozzájárulás visszavonását követően a társaság az adatkezelést befejezi és azokat haladéktalanul megsemmisíti.

Sütik (cookies) használata

A társaság weboldalának használata során az alkalmazott számítógépen vagy a mobilberendezésen a rendszer sütiket tárol, melyeknek köszönhetően a weboldal bizonyos ideig az ügyfél lépéseiről és preferenciáiról anonimizált adatokat tárol, melyeket a társaság az ügyfelek igényeinek szélesebbkörű kielégítése érdekében használ fel.

A weboldal az Ügyfél számára lehetőséget kínál fel, mely alapján eldöntheti, engedélyezi-e avagy sem a sütik tárolását.

A sütik tárolásával kapcsolatos hozzájárulás egyben a társaság részére történő nyilatkozat, mely magába foglalja a sütik marketing- vagy statisztikai célra való felhasználását. E beleegyezés addig tart, míg az internetes böngészőjén található beállítások fennállnak. Az internetes böngésző beállításainak megváltozása esetén, ill., amennyiben az Ügyfél a sütik tárolásához nem járult hozzá, az Ügyfél jóváhagyása lejár.

Az esetben, amennyiben az Ügyfél nem járult hozzá a süti tárolásához, valószínűleg a weboldal minden egyes látogatása során kézi beállítást kell alkalmaznia és előfordulhat, hogy néhány szolgáltatás és funkció működésképtelenné válik.

A társaság nem vállal felelősséget harmadik személyek internetes oldalain, sem az üzemeltető ellenőrzése alá nem tartozó számítógépeken és mobilberendezéseken történő sütitárolásért